MojoSun

יצרנו את הקונספט של המותג, בנינו את הסיפור והתוכן ויצאנו לתהליך בניית מיתוג. ליוונו את התהליך לאורך כל הדרך מול כל הספקים וגורמי המקצוע עד ההשקה. הפקנו ימי צילום שונים המספרים את סיפורו דרך שפה ויזואלית.